KBBJN

Huishoudelijk Reglement

Onze balletschool engageert zich om :
·  Aan elk lid degelijk dansonderricht te geven
·  Al haar leden, vrijwilligers en bestuurders maximaal te beschermen door het afsluiten van de nodige verzekeringen
·  Te streven naar een vereniging zonder discriminatie, agressie, pesten en sexuele intimidatie
·  Sportief gedrag hoog in het vaandel te dragen
·  Te werken aan een fysiek veilige omgeving waarin elk lid zich veilig kan bewegen
·  Een open sfeer te creëren waarin naar iedereen geluisterd wordt
·  Op een gezonde en medisch verantwoorde manier te sporten

De leerlingen engageren zich om :
·  Op tijd te komen en regelmatig de lessen te volgen, zoniet kunnen ze niet deelnemen aan het optreden
·  In orde te zijn met het uniform en het haar verzorgd bij elkaar te dragen
·  Lidgeld te betalen in september en januari, oktober voor de andere disciplines (Uitzonderingen kunnen besproken worden met de directie)
·  Respect te hebben voor het materiaal, zowel dit van de school als dit van de mededansers
·  In de kleedkamer niet te zitten of te schrijven op de tafels en afval in de daarvoor bestemde zak te werpen.
·  De rust in de kleedkamer te respecteren en niet te spelen in de toiletten en de gangen·  Respect te hebben voor de docenten en de mededansers